Valná hromada TJ Léčebna Košumberk z.s.

21.02.2019

V neděli 10. března 2019 se koná v konferenčním sále (klubovna Hamzovy léčebny) Valná hromada TJ Léčebna Košumberk z.s. 

Začátek VH je stanoven na 9:30 hodin. 

Program VH: 1) Zahájení 2) Procedurální otázky 3) Zpráva mandátové komise 4) Zpráva o činnosti VV a TJ 5) Hospodaření TJ - schválení účetní uzávěrky 6) Rozpočet TJ na r. 2019 7) Zpráva kontrolní komise 8) Volba předsedy, ostatních členů VV a členů kontrolní komise 9) Diskuze 10) Usnesení 11) 

Závěr Dle Stanov TJ Léčebna má každý člen TJ právo kandidovat do orgánů TJ nebo má právo navrhnout do orgánů TJ jiné členy TJ s tím, že s kandidaturou navržení členové musí písemně souhlasit. Na VH se bude volit předseda + 4 členové výkonného výboru a 3 členové kontrolní komise. Volební období je dvouleté. Případné návrhy (předseda, členové VV, členové KK) zašlete písemně - může být elektronicky na výše uvedené adresy do 22. 2. 2019 do 12:00 hodin.

Srdečně zve Jaroslav Gála, v.r. předseda TJ Léčebna Košumberk