Letní den v Hamzově Léčebně 23. 7. 2019

06.08.2019

Hlavní ideou programu bylo a je ukázat nejen našim pacientům, ale i veřejnosti dnešní možnosti v oblasti péče, služeb, ale zejména i možnosti aktivního sportovního a turistického vyžití, které se lidem zdravotním postižením nabízí, a které je stále více dostupnější pro lidi s hendikepem. Vedle speciálně upravených aut OPEL, která jsou velmi účelně uzpůsobena dle individuální potřeby jednotlivců, jsme v rámci programu dále uvítali čtyřicet organizací, které se nějakým způsobem věnují problematice integrace lidí s tělesným postižením do společnosti. Od lidových tradic, turistiku, subjekty přímo zajišťující pracovní uplatnění a volnočasové aktivity tělesně postižených po výrobce zdravotní a kompenzační techniky, organizace zajišťující vzdělávání a poradenství, pomoc. Většina těchto organizací připravila pro návštěvníky Letního dne interaktivní program, který prožitkově přiblížil jejich činnost.  V Hamzově léčebně bylo prostě živo a my s TJ Léčebna Košumberk jsme byli u toho. :) Děkujeme 

#LetniDen #HamzovaLecebna #TJLecebnaKosumberk 

Sem patří váš dlouhý nadpis

Sem vložte podnadpis